คุณสมบัติผู้เข้ารับบริการ

 • เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเช่น HIV, วัณโรค , COVID-19
 • รับดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น หลังผ่าตัด ระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ไม่มีอาการทางจิตเวช ไม่มีประวัติทำร้ายคนในครอบครัว
 • ต้องมีสัญญาณชีพคงที่ ไม่ได้อยู่ในอาการป่วยระยะเฉียบพลัน
 • มีญาติหรือบุคคลที่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างรับบริการ
Add Any content here

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 • บริการดูแลแบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care)  เริ่มต้น 700 บาท/ วัน
 • บริการแบบรายเดือน : เริ่มต้น 18,000-27,000 บาท / เดือน (ห้องแอร์)
  ( ราคาขึ้นกับภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุ จำเพาะแต่ละบุคคล )
 • สามารถส่งข้อมูลเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นได้ที่  LINE: @kitwichanlifecare หรือโทรสอบถาม : โทร 062-9154661 ,093-2286141

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลไม่ครบ อาจจะทำให้การประเมินค่าใช้จ่าย ไม่ตรงตามจริงกรณีเข้าพักและพบว่าประเมินมากกว่าความเป็นจริงจะมีส่วนต่างคืนให้
              กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจะคิดตามจริง เช่น ค่าอุปกรณ์ทำแผลกดทับ หรือต้องให้ออกซิเจน เป็นต้น

รายการที่ไม่ได้รวมในค่าบริการ(จ่ายเพิ่มเติม)

 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง โลชั่น ยาและอาหารเสริม เป็นต้น
 • ค่ายานพาหนะรับส่ง นอกสถานที่ เช่น ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน, กรณีไปพบแพทย์ตามนัดค่ากายภาพบำบัดพิเศษจำเพาะรายบุคคล
 • เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ผงอาหารทางการแพทย์ สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหาร แผ่นแปะแผลกดทับพิเศษ (เช่น DuoDerm) เป็นต้น
 • บริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการให้อาหารทางสายยาง  บริการทำแผลกดทับ
 • บริการให้ออกซิเจนเมื่อออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์ บริการดูดเสมหะ
 • บริการกายภาพบำบัดพิเศษเฉพาะบุคคล